Posao u Švedskoj

Ukoliko tražite posao u Švedskoj u ovom delu našeg sajta možete naći odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa ovom temom. Naš sajt se ne bavi posredovanjem u pronalaženju posla. Ovim tekstom želimo da pomognemo svima vama koji želite da se zaposlite u Švedskoj.

Šta mi je potrebno da bih mogao da radim u Švedskoj?

Da biste dobili radnu dozvolu, prvo morate da dobijete poziv od budućeg poslodavca u Švedskoj. Pre nego što otputujete na rad u Švedsku, radna dozvola treba da bude odobrena.

Kako da nađem posao u Švedskoj?

Najbolji način za pronalaženje ponuda za zaposlenje u Švedskoj jeste Evropski portal za radnu mobilnost, poznatiji pod skraćenicom EURES. Na ovom portalu, pored Švedske, možete pronaći slobodna radna mesta u svim zemljama članicama Evropske unije. Osim na engleskom i švedskom, poslove možete pretraživati i na hrvatskom.

Kako da dobijem radnu dozvolu za rad u Švedskoj?

Za zaposlenje u Švedskoj državljanima Srbije potrebna je radna dozvola. Svi državljani zemalja članica Evropske unije mogu raditi u Švedskoj bez radne dozvole. Nakon dobijanja ponude za posao, potrebno je da podnesete zahtev za radnu dozvolu Švedskom zavodu za migracije (Migrationsverket). Najjednostavniji način za prijavu jeste preko internet sajta ove institucije. Zahtev za radnu dozvolu se može predati i lično u najbližoj ambasadi ili konzulatu Švedske.

Mogu li da prijavim članove porodice za boravišnu dozvolu u Švedskoj?

Članovi uže porodice mogu podneti zahtev za dobijanje radne ili boravišne dozvole u Švedskoj, pozivajući se na Vaš zahtev ili već odobrenu radnu dozvolu u trajanju većem od šest meseci. Članovima uže porodice smatraju se:

  • supružnik ili registrovani vanbračni partner
  • deca do 21 godine starosti

Kako ću saznati da li mi je radna dozvola odobrena?

Kada vam radna dozvola bude odobrena, o tome će vas obavestiti Švedski zavod za migracije ili ambasada u kojoj ste podneli zahtev. Nakon toga, možete otputovati u Švedsku uz poštovanje pravila bezviznog režima. Prilikom putovanja u Švedsku poželjno je imati potvrdu o odobrenoj radnoj i boravišnoj dozvoli. Kada stignete u Švedsku potrebno je da se u što kraćem roku javite najbližem Zavodu za migracije, kako bi vam bila izdata boravišna kartica.

Šta treba da obavim kada stignem u Švedsku?

Nakon izdavanja boravišne kartice u Zavodu za migracije potrebno je da se registrujete u nadležnim institucijama. Prvo je potrebno da se registrujete u Poreskoj upravi Švedske (Skatteverket). Registracija u Poreskoj upravi je potrebna za sve koji žive u Švedskoj radi plaćanja poreza. Pored toga, ova registracija omogućava vam da glasate u opštini u kojoj živite, kao i garanciju uplate tačnog iznosa poreza i premije osiguranja. Nakon uspešne registracije dobijate broj socijalnog osiguranja (personnummer). Ovaj broj će vam biti potreban za mnoge svakodnevne situacije, kao što je potpisivanje ugovora za stan. Nakon toga se prijavljujete za izdavanje švedske lične karte. Kada dobijete ličnu kartu, tada bi trebalo da odete do neke od banaka i otvorite tekući račun, pošto ćete samo putem njega primati novac koji zaradite.